Kunsten på Dokk1
Information på dansk og engelsk om kunsten i og omkring Dokk1.
Fakta om Dokk1
Diverse faktuel information om Dokk1 på dansk.
Turguide
Digital version af den selvguidede tur, som også kan hentes i Informationen på Dokk1.
Studiepladser
Få mest mulig ud af Dokk1 i forbindelse med dine studier.
Tilgængelighed
Information på dansk og engelsk om fysisk tilgængelighed, indretning, inventar m.m.
Bæredygtighed i Dokk1
Information på dansk og engelsk om bæredygtighed i Dokk1
God adfærd
Reglementet beskriver god adfærd på Dokk1.
Dokk1s placering langs havnen

Historien bag

Dokk1 en central del af omdannelsen af inderhavnen i Aarhus fra industrihavn til byrum. Du kan læse om tilblivelsen af Dokk1, og projektet Urban Mediaspace i bogen Rum til forandring.

Iværksætterfestival på Rampen

Brug huset

Mange kommer på Dokk1 for at besøge Biblioteket eller Borgerservice, men huset rummer mange andre kommunale organisationer og virksomheder. Her kan du få overblik, finde kontaktoplysninger og vejvisning.