Aarhus Byråd har besluttet, at følgende kan booke lokaler og sale (i prioriteret rækkefølge):

  1. Borgerservice og Bibliotekers egne borgerrettede aktiviteter f.eks. Dokk1s egne arrangementer (herunder aktiviteter i partnerskab med andre).
  2. Udlån til aktiviteter under Folkeoplysningsloven.
  3. Udlån til aktiviteter af borgere og institutioner i Aarhus, som ikke er dækket af Folkeoplysningsloven. Herunder borgergrupper og foreninger. Bemærk: Privatpersoner kan ikke booke lokaler på Dokk1.
  4. Udlån til virksomheder i Aarhus Kommune. Bemærk: Lokalerne kan udelukkende bookes til ikke-kommercielle arrangementer, som er åbne for kommunens borgere. Lokalerne må ikke bruges i forbindelse med egentlig erhvervsvirksomhed, som fx afholdelse af interne møder, workshops mm. 
  5. Udlån til andre kommunale forvaltninger og institutioner. Hvis der er tale om arrangementer, som er åbne for kommunens borgere, kan lokalerne lånes af andre kommunale forvaltninger og institutioner på lige vilkår med gruppe 3 oven for. Hvis der derimod er tale om leje af lokaler til intern brug, kan de tidligst bookes 14 dage før brug, og salene kan tidligst bookes 3 måneder før brug.
  6. Udlån til brugere, som ikke er hjemmehørende i Aarhus. Hvis brugen af lokalet er relevant for borgere i Aarhus, kan grupper, foreninger og institutioner uden for Aarhus Kommune booke lokaler på Dokk1.

Søgeperiode

For at kunne håndhæve denne prioriterede liste benytter vi os af to søgeperioder – en for 1. halvår og en for 2. halvår, hvor man kan angive bookingønsker for det kommende halvår:

Marts: Søgeperioden åbner den første hverdag i marts og lukker den 15. marts kl. 12.00, hvor man kan indgive bookingønsker for 2. halvår det pågældende år. Svar kan forventes senest d. 17. marts.

September: Søgeperioden åbner den første hverdag i september og lukker den 15. september kl. 12.00, hvor man kan indgive bookingønsker for 1. halvår året efter. Svar kan forventes senest d. 17. september.

Efter søgeperioden, kan du altid løbende indgive ønsker for efteråret fra 15. marts og året ud, og for det følgende forår fra 15. september.

Lokaler stilles ikke til rådighed til følgende formål:

  • Private arrangementer, receptioner mv.
  • Studiebrug. Her henvises til vores seks studierum.

Hvem kan låne gratis?

Lån af lokaler (jf. Folkeoplysningsloven) samt lån til borgergrupper med foreningsaktiviteter og tilsvarende aktiviteter er gratis, medmindre der ønskes særopstilling i lokalerne.

Vær opmærksom på

Ved udskrivelse af valg, kan det blive nødvendigt at inddrage nogle af Dokk1s lokaler til valghandling, og dermed vil bookingerne i pågældende lokaler blive annulleret. Hvis din booking bliver annulleret, vil vi naturligvis forsøge at finde et alternativ til dig på Dokk1.

Spørgsmål?

Er du i tvivl, eller har du spørgsmål i forbindelse med booking, kan du skrive en email til os her

Store sal på Dokk1

Book lokale

Book et af Dokk1s tre mødelokaler eller en af de to sale.