En video udstilling om kønnet vold // Video exhibition on gendered violence.

“Jeg blev vækket af et telefonopkald midt op natten. Det var svært at forstå hendes ord gennem gråden: ”Han slog mig! Kan du forestille dig det? Vi kom op at skændes, han slog mig og så gik han.” sagde min ven mens hun græd. Jeg lovede at komme med det samme”

De Nordiske lande, de Baltiske lande og Belarus står overfor mange af de samme udfordringer når det kommer til ligestilling, sexisme og kønnet vold. Kønnet vold er uanset hvor du bor unægteligt et fælles socialt fænomen. Ifølge FN’s database, har ca. hver tredje kvinde bosiddende i Danmark oplevet kønnet vold på et tidspunkt i hendes liv.

Voices of Violence er et projekt hvor kvinder fra Danmark, Island, Belarus, Estland, Letland og Litauen fortæller deres personlige historier og oplevelser om at have været udsat for seksuel vold, sexisme og kønnet chikane. Udstillingen ønsker at skabe et rum hvor der gives stemme til kvindernes skræmmende virkeligheder og deres oplevelser bliver hørbare. Det første skridt mod forandring og handling er at lytte og forstå.

Voices of Violence-udstillingen tager form som en labyrint, hvor danske, islandske, estiske, letiske, og litauske skuespillere giver stemme til anonyme historier, der viser hvordan kønnet vold, sexisme og chikane efterlader ar og mærker på mange kvinder. I slutningen af udstillingen inviteres du til anonymt at fortælle din egen historie og læse andres oplevelser. Voices of Violence vokser fra land til land, og minder os om at ingen bør blive bragt til tavshed.

English

“A phone call woke me up in the middle of the night. It was hard to understand the words of [my friend] crying: “He hit me! Can you imagine? We got into a fight, and he hit me and then left,” my friend said while crying. I promised to come right away.”

The Nordic and Baltic countries as well as Belarus face many of the same issues when it comes to gender equality, sexism and gendered violence, and no matter where you live gendered violence is, undeniably, a common social phenomenon. According to the UN database, every third woman living in Denmark has experienced gendered violence sometime during her life.

Voices of Violence is a project that tells the stories and experiences of women living in Denmark, Iceland, Belarus, Estonia, Latvia and Lithuania who have been exposed to sexual violence, sexism and gendered harassment. The exhibition is aiming to provide a space where their frightening reality can be voiced and made audible. Listening and understanding is the first step towards action and change.

The Voices of Violence space takes the shape of a labyrinth of experiences where Danish, Icelandic, Estonian, Latvian, Lithuanian and Belarusian actresses give voice to anonymous stories, revealing the scars and marks the experiences leave on many women. At the end of the exhibition, you are invited to anonymously tell your own story and read the experiences of others. Growing as it travels from country to country, Voices of Violence reminds us that no one should remain silenced.

Om arrangementet

  • Arrangør

    Hovedbiblioteket

  • Pris

    Gratis

  • Sted

    Dokk1, Torvet