Hvor langt er vi fra at opnå reel ligestilling mellem kønnene på arbejdsmarkedet i Danmark?

Alt for længe har vi hørt på optimistiske konklusioner på de spørgsmål. Konklusioner, der har bund i en skæv selvfortælling i Danmark om, at vi da har — eller er tæt på at have — ligestilling mellem kønnene.

Men sandheden er, at der i Danmark eksisterer en lang række kulturelle og strukturelle barrierer for lige muligheder på arbejdsmarkedet, og kun hvis vi starter en løsningsorienteret og datadrevet samfundssamtale, kan vi få brudt de barrierer ned. 

Kom med, når administrerende direktør for Tænketanken EQUALIS, Gine Maltha Kampmann, giver indblik i det vidensgrundlag, der hidtil har manglet for at skubbe på og  træffe bæredygtige og fremsynede beslutninger på ligestillings- og diversitetsområdet.

Du vil bl.a. blive introduceret for EQUALIS’ måle- og monitoreringsværktøjet, Diversitetsbarometeret, som er et årligt autoritativt datasæt, der afdækker kønsligestilling og -diversitet på hele det danske arbejdsmarked. For første gang er det nemlig blevet muligt løbende at følge og sammenligne udviklingen for ligestillingen på tværs af hele det danske arbejdsmarked ud fra temaerne:


1) Uddannelse og karriere
2) Arbejdsmiljø
3) Arbejdsmarkedstilknytning
4) Ansvar og ledelse
5) Indkomst og formue. 

En af de vigtigste faktorer for at opnå større inklusion på vores arbejdspladser er at praktisere biasbevidst ledelse.

Associeret forskningschef ved EQUALIS og ekstern lektor på CBS, Christina Lundsgaard Ottsen, belyser de psykologiske mekanismer bag bias,og hvordan vi undgår de gængse faldgruber, bryder vanemønstre og skaber plads til innovativ fremdrift.

Christina vil dele ud af metoder fra bogen "Biasbevidst Ledelse” og gøre dig klogere på, hvordan diversitet fungerer som en grundsten i ledelsesudvikling ved at reducere bias, øge psykologisk tryghed og skabe et bedre og dybere beslutningsgrundlag. 

 

Læs mere om EQUALIS her.

Arrangementet er gratis og alle er velkomne.

Om arrangementet

 • Arrangør

  EQUALIS Hovedbiblioteket

 • Kategori

  Tendenser og Debat

 • Pris

  Gratis

 • Sted

  Rampen