Kom med til demokratidag, hvor vi inviterer andre biblioteker, fagpersoner og organisationer til at undersøge bibliotekernes rolle for udvikling af demokrati. På dagen vil vi præsentere demokratiindsatser, som forskellige danske biblioteker har iværksat, og vi vil rette et blik mod fremtiden for at blive klogere på, hvordan bibliotekerne fortsat kan understøtte udvikling af demokrati.

Dagen igennem vil vi undersøge tre tematiske spor:

 • Den offentlige samtale og debat – hvordan kan biblioteker arbejde med aktiviteter, der styrker samtale- og debatkulturen og giver flere mulighed for at deltage i den offentlige samtale?
 • Digital dannelse – hvordan kan biblioteker bygge bro og arbejde for, at demokratiet styrkes gennem øget teknologiforståelse, digital dannelse og dialog?
 • Demokratisk deltagelse – hvordan kan biblioteker bidrage til at styrke den demokratiske selvtillid og virkelyst, og højne deltagelsen hos de borgere, som er underrepræsenterede?

Vi vil blive klogere på de tre temaer gennem talks, break out-sessioner og ikke mindst uformelle samtaler.

Vores intention med dagen er at skabe et fælles sprog for bibliotekernes rolle i demokratiet, at give rum for fælles undren og inspiration til morgendagen, og ikke mindst at give mulighed for at netværke og møde nye samarbejdspartnere.

Open call

Da vi ønsker at fejre og fremvise gode og lærerige eksempler på forskellige demokratiindsatser, hører vi meget gerne fra dig. Har dit bibliotek erfaringer med demokratiindsatser, både succeserne og fejlene, og har du lyst til at dele det i løbet af dagen? Så send en mail til Julie Krog Vistisen på jukv@aarhus.dk inden d. 10. marts.

Program

9.15 Ankomst

9.45 Velkomst & Talk "Biblioteker i fremtidens demokrati"
Gæster:
- Marie Østergård, chef for Aarhus Bibliotekerne
- Michel Steen-Hansen, dir. Danmarks Biblioteksforening

10.00 Talk Spor 1 "Den offentlige, demokratiske samtale og debat"
Gæster:
- Sarah Steinitz, partner og analytiker i Analyse og Tal F.M.B.A
- Jens-Ole Winther, bibliotekschef, Skanderborg Kommunes Biblioteker
- Andreas Lloyd, antropolog og forfatter til 'Følelsen af demokrati'
- Lars Bornæs, bibliotekschef, Silkeborg Bibliotekerne 
Moderator: Asmund Hejskov Bertelsen, Aarhus Bibliotekerne

10.45 Talk Spor 2 "Digital dannelse"
Gæster:
- Jakob Kaastrup Sørensen, projektchef i tænketanken Mandag Morgen
- Katrine Pedersen, ekspert i digital kultur og forfatter til 'De Digitalt Udsatte'
Moderator: Julie Krog Vistisen, Aarhus Bibliotekerne

11.45 Talk Spor 3 "Demokratisk deltagelse"
Gæster:
- Sebastian Bune, forstander ved Kofoeds Skole Aarhus
- Emilie Vindfeldt-Bottke, styrelsesmedlem hos DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd og spejder
- Olivia Orlandi Grant, Sekretariatsleder i Ungdomsbureauet
Moderator: Peter Jørgensen, Gellerup Bibliotek

12.30 Frokostpause

13.15 Refleksion ved Maj Ørskov fra KIOSK

13.40 Break out sessions for formiddagens tre tematiske spor

14.40 Kaffe & kage

14.55 Debat: Det normkritiske bibliotek - diversitet, demokrati og ytringsfrihed 
Debattører:
- Anne Sophia Hermansen, kulturkommentator på Weekendavisen
- May-Britt Diechmann, biblioteksleder ved Stevns Bibliotekerne
Moderator: Sara Bindeballe, Hovedbiblioteket/Dokk1

15.45 Tak for i dag

Forplejning

Der vil være en let morgenmad, vegetarisk frokost, eftermiddagssnack samt kaffe/te hele dagen.

Tilmelding

Du tilmelder dig ved at købe billet via linket her på siden. Vi har forlænget tilmeldingsfristen til fredag 24. marts kl. 12. Du vil blive opdateret om dagens program og andre informationer via mail.
Er du studerende, er det muligt at købe en billet til reduceret pris, når du tilmelder dig.

Om Aarhus Bibliotekernes demokratiindsats

Demokratidagen er et led i en større demokratiindsats, som Aarhus Bibliotekerne har arbejdet målrettet med siden 2020. Derfor glæder vi os utroligt meget til denne dag, som vi håber vil få eksisterende demokratiindsatser til at vokse, nye til at spire, og ikke mindst være grobund for partnerskaber på tværs af landets biblioteker. 

NB

Samme dag fra kl. 8.45-9.45 afholder Skanderborg, Skive og Herning Bibliotekerne webinaret "Fra grøft til Drøft", som streames i Lille Sal, lige ved siden af konferencen. Kom endelig med og lær af deres erfaringer, og læs mere om webinaret her.

Om arrangementet

 • Arrangør

  Hovedbiblioteket

 • Pris

  250

 • Bestil billet

  Billet her

 • Sted

  Store sal